Hopp til hovedinnhold

Karriereutvikling for unge forskere – en internasjonal kartlegging

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag fra direktoratet har Proba samfunnsanalyse, sammen med Høyskolen i Innlandet, kartlagt andre lands tiltak for å styrke tilbudet om karriereutvikling for unge forskere.

Utgiver:Proba samfunnsanalyse
Publisert:18.04.2023
Les rapporten på proba.no

Sammendrag

Rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.