Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Hovedtall fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020

RapportTilhører rapportserie: Nei

Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Ane Mathea Bjønness, Camilla Hovind Ulven
Publisert:22.10.2020

Halvparten av den norske befolkningen har deltatt i opplæring de siste tolv månedene. Sysselsatte og personer i 40-årene har deltatt mest i opplæring tilknyttet nåværende eller framtidig jobb, sammenlignet med øvrig befolkning. De yngste og studenter har deltatt mest i opplæring tilknyttet fritid. Det største hinderet for å delta i utdanning er at man føler seg for gammel, etterfulgt av hindre som handler om tid, penger og interesse. Dette er problemstillinger som vi vil gå nærmere inn på i senere publikasjoner.