Hopp til hovedinnhold

Hovedtall fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020

RapportTilhører rapportserie: Nei

Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Ane Mathea Bjønness, Camilla Hovind Ulven
Publisert:22.10.2020

Sammendrag

Halvparten av den norske befolkningen har deltatt i opplæring de siste tolv månedene. Sysselsatte og personer i 40-årene har deltatt mest i opplæring tilknyttet nåværende eller framtidig jobb, sammenlignet med øvrig befolkning. De yngste og studenter har deltatt mest i opplæring tilknyttet fritid. Det største hinderet for å delta i utdanning er at man føler seg for gammel, etterfulgt av hindre som handler om tid, penger og interesse. Dette er problemstillinger som vi vil gå nærmere inn på i senere publikasjoner.