Hopp til hovedinnhold

Hovedopptaket til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler

Mai 2023

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Vi publiserer hvert år en rapport som oppsummerer hovedtrekk for hovedopptaket. Dette notatet gir en oppsummering av opptakstallene til hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Publisert:09.05.2023
Les mer om søking til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler på Samordna Opptak sitt nettsted.

Sammendrag

Sammendrag

13 392 personer har i år søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.

I årets opptak er det to nye fagskoler, Fagskolen Diakonova og Brann- og
redningsskolen, som deltar i det samordnede opptaket, noe som kan påvirke tallene.

Fagskolene som er med i det samordnede opptaket har til sammen 11 084
studieplasser fordelt på 391 ulike høyere yrkesfaglige utdanninger. Hvis vi
sammenligner med antall studier og planlagte studieplasser i faktanotatet om søkertall fra april, så ser vi at tallene avviker. Historisk har vi sett at fagskolene avlyser en del studietilbud etter søknadsfrist på grunn av lave søkertall, manglende finansiering og andre årsaker, så grunnlaget for planlagte studieplasser og antall studier endrer seg normalt i løpet av hele opptaket.

Til de 11 084 studieplassene er det 10 963 søkere som kvalifiserer til opptak på minst ett av sine søknadsalternativer. Av alle kvalifiserte søkere har 8 348 søkere fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket, som er en økning på 4,8 % (7 967) fra 2022.

I fagskoleopptaket ble det gitt flest tilbud om studieplass til utdanningsområdene «Teknologiske fag» (4 590) og «Helsefag» (1 837).
Utdanningsområdet «Informasjonsteknologi» har den største prosentvise økningen i antall søkere tilbud, på 15,5 %. Andre utdanningsområder som
opplever økning i antall tilbud, i tillegg til «Helsefag» og «Teknologiske fag», er «Økonomi- og administrasjon» som har en prosentvis økning i antall tilbud på 9,5 %.

Vi ser at majoriteten av tilbudene er gitt til nett- og samlingsbaserte studier. Avsøkere med tilbud om studieplass har 64,0 % (opp fra 60,6 % i fjor) av søkerne fått tilbud på et nett- eller samlingsbasert studium. Antall tilbud til studier ved nett- og samlingsbaserte studier har økt for hvert år siden 2020, da var andelen på 48,2%.

I hovedopptaket er det 2 840 kvinnelige søkere med tilbud og 5 508 mannlige søkere med tilbud. Dette utgjør en kvinneandel på 34,0 % og en mannsandel på 66,0 %, som er samme fordeling som i fjor.

Hent ut tallene i nettrapport

Nettrapport med hovedopptakstall for alle studier i det samordnede opptaket til fagskoler.

Nettrapporten viser planlagte studieplasser, søkere, søkere kvalifisert og søkere med tilbud om studieplass. Rapportene kan filtreres, og tallene i rapportene kan lastes ned ved å velge nedlastningsknappen i nedre høyre hjørnet av rapporten. Velg "Crosstab" for å laste ned i excel- eller csv-format. Du må velge dashboardet som ikke heter spørsmålstegn" når du skal laste ned i Excel eller CSV.

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Les pressemelding