Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Forprosjekt - evaluering av Kompetansepluss

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag for Kompetanse Norge har Proba Samfunnsanalyse vurdert og anbefalt ulike evalueringsdesign for tilskuddsordningen Kompetansepluss.

Utgiver:Proba Samfunnsanalyse
Publisert:01.10.2020

Kompetansepluss er en ordning hvor arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere kan søke om midler til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet for programmet er at flere skal kunne ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

På oppdrag for Kompetanse Norge har Proba Samfunnsanalyse gjennomført et forprosjekt for å evaluere Kompetansepluss. Proba drøfter fordeler og ulemper med ulike metoder og foreslår flere aktuelle evalueringsdesign. Forslagene inkluderer både kvantitative og kvalitative metoder, samt en anbefaling om å kombinere flere metoder