Hopp til hovedinnhold

Forprosjekt - evaluering av Kompetansepluss

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag for Kompetanse Norge har Proba Samfunnsanalyse vurdert og anbefalt ulike evalueringsdesign for tilskuddsordningen Kompetansepluss.

Utgiver:Proba Samfunnsanalyse
Publisert:01.10.2020

Sammendrag

Kompetansepluss er en ordning hvor arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere kan søke om midler til å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet for programmet er at flere skal kunne ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

På oppdrag for Kompetanse Norge har Proba Samfunnsanalyse gjennomført et forprosjekt for å evaluere Kompetansepluss. Proba drøfter fordeler og ulemper med ulike metoder og foreslår flere aktuelle evalueringsdesign. Forslagene inkluderer både kvantitative og kvalitative metoder, samt en anbefaling om å kombinere flere metoder