Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Én av ti virksomheter melder om stor grad av udekket kompetansebehov

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Kompetansebehov har vært gjennomgangstemaet i Virksomhetsbarometeret. Hovedtemaene i årets undersøkelse er udekket kompetansebehov, rekruttering av grupper med svak tilknytning til arbeidslivet og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Olena Tkachenko, Linda Berg, Ane Mathea Bjønness
Publisert:08.08.2019

Hovedfunn:

  • Det udekkede kompetansebehovet i norske virksomheter har hatt en svak økning siden 2016, som var første gangen vi stilte dette spørsmålet.
  • Mer enn 80 prosent av norske virksomheter har ikke ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet eller uten fullført videregående skole i løpet av det siste året.
  • Sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige for norske virksomheter.