Hopp til hovedinnhold

Én av ti virksomheter melder om stor grad av udekket kompetansebehov

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Kompetansebehov har vært gjennomgangstemaet i Virksomhetsbarometeret. Hovedtemaene i årets undersøkelse er udekket kompetansebehov, rekruttering av grupper med svak tilknytning til arbeidslivet og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Olena Tkachenko, Linda Berg, Ane Mathea Bjønness
Publisert:08.08.2019

Sammendrag

Hovedfunn:

  • Det udekkede kompetansebehovet i norske virksomheter har hatt en svak økning siden 2016, som var første gangen vi stilte dette spørsmålet.
  • Mer enn 80 prosent av norske virksomheter har ikke ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet eller uten fullført videregående skole i løpet av det siste året.
  • Sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige for norske virksomheter.