Hopp til hovedinnhold

Behovet for IKT-kompetanse i Norge

En vurdering av tiltak

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten gir en vurdering av tiltak for at arbeidslivet skal få den IKT-kompetansen de har behov for. Vurderingene i denne rapporten har tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og deler av utredningsinstruksen, men er ikke en fullstendig utredning. Tiltakene som blir presentert bør derfor utredes nærmere i tråd med utredningsinstruksen.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Merethe Anker-Nilsen, Ane Mathea Bjønness-Ekerheim, Camilla Ulven Søgård
Publisert:23.11.2021