Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Befolkningsbarometeret 2020: Sysselsatte og ikke-sysselsattes motivasjon og hindringer for deltakelse i utdanning

NotatTilhører rapportserie: Nei

Notatet tar utgangspunkt i resultater fra undersøkelsen Befolkningsbarometeret 2020. Etterspørselen etter høyere utdanning (master og bachelor) hos arbeidstakere øker. Motivasjonen for å delta i utdanning varierer mellom grupper.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Ane Mathea Bjønness
Publisert:07.04.2021

Undersøkelsen vi har gjennomført, viser at sysselsatte ønsker å ta mer utdanning, men at mange opplever hindringer for å gjennomføre dette. Det er noen forskjeller mellom de sysselsatte og de ikke-sysselsatte både med motivasjon for å delta i utdanning og opplevde hindringer for å delta i utdanning:

  • sysselsatte ønsker i større grad å lære noe nytt og møte kompetansekrav og oppgir tidspress, beliggenhet til utdanningstilbud og kostnader som største hindring for deltakelse
  • ikke-sysselsatte i større grad oppgir det å få mer trygghet og stabilitet som en motivasjon og oppgir familiesituasjon eller helse som største hindring
  • Begge grupper oppgir alder som en hindring for deltakelse