Hopp til hovedinnhold

Befolkningsbarometeret 2020: Sysselsatte og ikke-sysselsattes motivasjon og hindringer for deltakelse i utdanning

NotatTilhører rapportserie: Nei

Notatet tar utgangspunkt i resultater fra undersøkelsen Befolkningsbarometeret 2020. Etterspørselen etter høyere utdanning (master og bachelor) hos arbeidstakere øker. Motivasjonen for å delta i utdanning varierer mellom grupper.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Ane Mathea Bjønness
Publisert:07.04.2021

Sammendrag

Undersøkelsen vi har gjennomført, viser at sysselsatte ønsker å ta mer utdanning, men at mange opplever hindringer for å gjennomføre dette. Det er noen forskjeller mellom de sysselsatte og de ikke-sysselsatte både med motivasjon for å delta i utdanning og opplevde hindringer for å delta i utdanning:

  • sysselsatte ønsker i større grad å lære noe nytt og møte kompetansekrav og oppgir tidspress, beliggenhet til utdanningstilbud og kostnader som største hindring for deltakelse
  • ikke-sysselsatte i større grad oppgir det å få mer trygghet og stabilitet som en motivasjon og oppgir familiesituasjon eller helse som største hindring
  • Begge grupper oppgir alder som en hindring for deltakelse