Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse

Med et ekstra blikk på seniorer og ikke-sysselsatteRapportTilhører rapportserie: Nei

I denne rapporten ser vi på den norske befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Arbeidet er gitt i oppdrag, og er finansiert, av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Forfattere:Ane Mathea Bjønness, Tor Midtbø, Hanne Størset, Camilla Hovind Ulven
Publisert:01.01.2021

Noen funn fra rapporten:

  • Tre prosent av befolkningen i alder 16 år og oppover bruker ikke internett eller digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og nettbrett), mens elleve prosent har svake grunnleggende digitale ferdigheter.
  • De med svakest digitale ferdigheter finner vi i størst grad blant eldre, personer med lav utdanning, de som bor i mindre sentrale kommuner og blant personer utenfor arbeidsstyrken. Alder, utdanning og husholdningsinntekt forklarer i størst grad variasjon i befolkningens digitale ferdigheter.
  • Befolkningens digitale ferdigheter og digitale bruk har økt siden 2007. Et område hvor vi ser at mange i befolkningen likevel trenger kompetanseheving, er digital sikkerhet.
  • 6 av 10 opplever i stor eller i noen grad et behov i dagliglivet for å styrke sine digitale ferdigheter
  • 6 av 10 personer i arbeidsstyrken opplever i stor eller i noen grad et behov for å styrke sine digitale ferdigheter i tilknytning til arbeidslivet.
  • Befolkningen har mange ulike ønsker og hindringer for å lære å bruke digitale verktøy og tjenester. Noe som hindrer mange av de med svakest digitale ferdigheter fra å bli bedre, er at de ikke opplever behov eller interesse.
  • Personer som er 60 år og eldre (seniorer) og personer utenfor arbeid og utdanning (ikke-sysselsatte) er to grupper med svakere digitale ferdigheter enn øvrig befolkning. Vi finner likevel store forskjeller mellom de yngste og eldste seniorene, og mellom ikke-sysselsatte i og utenfor arbeidsstyrken.
  • Seniorer og ikke-sysselsatte oppgir andre behov, hindringer og ønsker for å utvikle digitale ferdigheter enn resten av befolkningen.
  • Koronapandemien har medført et større behov for digitale ferdigheter hos nesten halvparten av befolkningen, og mest blant personer i arbeid og utdanning. Blant de som har opplevd et større behov, er det imidlertid seniorer og ikke-sysselsatte, to grupper med svakere ferdigheter enn øvrig befolkning, som i minst grad har fått behovet dekket.