Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrelevans i høyere utdanning

– eksempler fra Sentre for fremragende utdanning

NotatTilhører rapportserie: Nei

Kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016-2017)) slår fast at utdanningene må være relevante, slik at studentene blir forberedt for aktiv samfunnsdeltagelse og en fremtidig yrkeskarriere. Denne eksempelsamlingen viser hvordan ulike Sentre for fremragende utdanning (SFU) arbeider med arbeidsrelevans gjennom målrettede tiltak knyttet til styrking av sentrale ferdigheter, utvikling og organisering av praksis og samarbeid med arbeidslivet.

Utgiver:Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Torstein Nielsen Hole, Anja Olsen Moberg, Marit Ubbe, Linda Petrine Rutledal, Therese H. Røst
Publisert:15.10.2020