Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgivernes kjennskap til og bruk av norskprøver for voksne innvandrere

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten bygger på to spørreundersøkelser blant virksomhetsledere i Norge i 2014 og 2017. Hovedformålet med undersøkelsene har vært å se hvorvidt det har skjedd noen endringer i arbeidsgiveres holdninger og praksis når det gjelder språkprøver i den aktuelle perioden.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Karoline Haugsvær
Publisert:14.06.2018

Sammendrag

Språkferdigheter er i større grad knyttet til ulike rettigheter i samfunnet gjennom lovendringer de siste årene. I tillegg kommer økt grad av nasjonale, fylkeskommunale og kommunale språkkrav til spesifikke yrkesgrupper. Nye retningslinjer for opptak til høyere utdanning er også kommet. Alle disse endringene har skapt en del offentlig debatt rundt bruken av språkprøver og hva som er rimelige språkkrav i ulike yrker.

Resultater:

  • Til tross for økt fokus på språkprøver, viser resultatene fra undersøkelsen ingen endring når det gjelder arbeidsgiveres kjennskap til Norskprøven eller andre norskprøver for voksne innvandrere.
  • Samtidig viser undersøkelsen at arbeidsgivere i økende grad stiller krav om bestått norskprøve dersom en person med innvandrerbakgrunn søker på en ledig stilling i virksomheten.
  • Resultatene viser også at det er en sammenheng mellom arbeidsgivernes holdninger til språkprøver og hvorvidt de stiller formelle språkkrav i virksomheten.