Rapport
Rapport
01.09.2021

Livslang læring 2019 Læringsintensivt arbeid

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid i norsk arbeidsliv, og presenterer resultater fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren 2008-2019.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    I rapporten ser vi først på uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen hvor vi blant annet viser sysselsattes læringsmuligheter i jobben og krav til læring i jobben. Deretter ser vi nærmere på hvordan andelene med læringsintensivt arbeid fordeler seg etter bakgrunnsvariabler og sysselsettingsvariabler.