Hopp til hovedinnhold

Språkassistenter

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Gjennom språkassistent-programmet kan din skole få en språkassistent fra Frankrike, Tyskland eller Spania. Språkassistenten er en gratis ekstra ressurs i fremmedspråkopplæringen.

Hva er Språkassistenter

En språkassistent er enten en student eller en nylig uteksaminert lærer som gjennomfører et praksisopphold på 9 måneder (fra 1. september til 31.mai) ved en norsk skole.

Språkassistenten deltar aktivt i fremmedspråk-opplæringen 12 timer per uke. De fleste språkassistentene er studenter på masternivå. Noen av dem har også spesialisering i å undervise morsmålet sitt som fremmedspråk.

Hvem står bak

Språkassistent-programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tildeler stipend til språkassistentene og honorar til veileder ved vertsskolen. I tillegg gir Institut français de Norvège reisestøtte til de franske språkassistentenene.

Programmet blir administrert av HK-dir, i samarbeid med Institut français de Norvège i Oslo, Pädagogischer Austauschdienst (PAD) i Bonn, og Embassy of Spain i Berlin.

Hensikt

En språkassistent er en ekstra ressurs i klasserommet. Elevene får høre autentisk uttale og blir motivert til å snakke selv. Både lærere og elever får oppdatert språk- og kulturkunnskap. Elevene kan få økt interesse for språket og den ekstra ressursen gir lærerne mulighet til å gi mer tilpasset og differensiert opplæring og teste nye opplæringsmetoder.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Både offentlige og private grunnskoler og videregående skoler i Norge kan søke om å bli tildelt en språkassistent. To nærliggende skoler kan dele på språkassistenten, hvis de ønsker.

Kari Ystebø

E-post:kari.ystebo@hkdir.no

Telefonnummer:90 79 39 71