Hopp til hovedinnhold

Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Fagskoler, høyskoler og universiteter kan søke om midler som skal bidra til at studentene innen marine, maritime og petroleumsrelaterte fag får økt digital kompetanse som samsvarer med arbeidslivets fremtidige behov.

Hva er Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger

Siste utlysning i programmet var i juni 2020. Det vil ikke komme flere utlysninger i dette programmet.

I regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter (2019) påpekes det at utviklingen av nye teknologier, digitalisering, autonomi og stor-data vil spille en viktig rolle i utviklingen av tryggere, mer effektiv og mer klima- og miljøvennlig produksjon i havnæringene. Et sentralt tiltak i strategien er å legge til rette for tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte denne utviklingen. Regjeringen ønsker å styrke digital kompetanse i havrelaterte utdanninger for å gjøre kandidatene bedre i stand til å ta i bruk nye teknologier og arbeidsmåter som følger av digitalisering.

Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for at næringslivet skal kunne utnytte og utvikle digitale muliggjørende teknologier. Både studenter i havrelaterte utdanninger og medarbeidere i havnæringene må gis kompetanse for å møte denne utviklingen. Her er økt digital brukerkompetanse sentralt. Digital 21 definerer digital brukerkompetanse som evnen til å forstå at IKT-verktøy og dataforståelse er en integrert del av virksomheten og ikke bare et støtteverktøy. Digital brukerkompetanse er nødvendig for å muliggjøre god digitalisering og øke innovasjonskraften.

Hvem står bak

Kunnskapsdepartementet

Hensikt

Overordnet mål for utlysninger er å utdanne studenter innenfor havutdanningene med økt digital brukerkompetanse som samsvarer med arbeidslivets fremtidige behov.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Marin-, maritime- og petroleumsrelaterte fag.

Både uh-sektoren og fagskolesektoren • Etterstreber sektorfordeling • Oppfordres til samarbeid mellom fagskoler og uh-sektoren • Fagskoleutdanningen skal være akkreditert av Nokut • Bedrifter eller organisasjoner fra havnæringene skal være aktive samarbeidspartnere i prosjektet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00