Hopp til hovedinnhold

Inkludering i Erasmus+

Inkludering er en av de overordnede prioriteringene som skal prege alle aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027.

Sist oppdatert : 22. januar 2024

Inkludering i Erasmus+ betyr at flere deltakere skal få flere muligheter. Programmet skal nå bredere ut og inkludere flere mennesker i ulike livsfaser, med ulik alder og ulike behov.

Man skal tilgjengeliggjøre utdanning ved å:

  • fjerne strukturelle barrierer for grupper i fjerntliggende geografiske områder
  • integrere personer med forskjellige bakgrunn
  • utforme innovative prosjekt som gir muligheter for livslang læring der man bor og i samarbeid med andre land

Veiledning fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har utarbeidet en veiledning som beskriver hvordan man skal jobbe med inkludering og mangfold i Erasmus+.

Muligheter i Erasmus+

Mulighetene for inkludering i Erasmus+ er bredt og mangfoldig:

Læringsmobilitet for elever, studenter, lærere og andre

Erasmus+ tilbyr tilleggsstøtte for elever, studenter og andre som hører til grupper med færre muligheter. Ta kontakt med din utdanningsinstitusjon for mer detaljert informasjon.

I tillegg til fysisk mobilitet, kan virtuell utveksling og blandet mobilitet tilby interessante alternativer. Digitaliserte lærings- og undervisningsformater åpner for muligheter til å inkludere mennesker som av ulike grunner ikke kan reise ut og delta i internasjonalt samarbeid.

Nettbasert samarbeid kan supplere eller delvis erstatte fysisk mobilitet og bli til en viktig kilde til interkulturell forståelse.

Partnerskap for innovasjon og erfaringsutveksling

Erasmus+-prosjekt kan brukes til å utvikle mer inkluderende læringsformat, undervisningsopplegg, metodikk eller verktøy.

Partnerskap inneholder flere virkemidler som kan åpne for muligheter til å adressere spesielle utfordringer eller tematikk, knyttet til for eksempel flyktninger, arbeidsinkludering, livslang læring, m.m. Det er viktig at mennesker med færre muligheter inkluderes i slike prosjekt.

Alle typer samarbeidspartnerskap – fra små til store prosjekt - fremmer inkludering i Erasmus+-prosjekt og har som mål å øke inkludering, integrering og aktiv deltakelse i det øvrige samfunnet.

Prosjekt for politikkutvikling

Noen prosjekter har som mål å bidra til politikkutvikling og systemrettede endringer, og her står inkluderingstematikken sentralt.

La deg inspirere av hvordan andre har jobbet med inkludering