Hopp til hovedinnhold

ASEM-DUO

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

ASEM-DUO er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter og faglig ansatte mellom utvalgte land i Asia og Europa. Ny utlysning med Sør-Korea, frist 20.mai.

Hva er ASEM-DUO

ASEM-DUO er et stipendprogram for utveksling mellom asiatiske og europeiske land. Alle aktuelle land finner du på ASEM-DUO sine nettsider.

DUO-Korea har en ny utlysning for studieåret 24/25, med frist 20. mai 2024 (koreansk tid). Denne utlysningen er for utveksling til og fra Sør-Korea. DUO-Korea støtter gjensidig utveksling av studenter i par, stipendet er for 1 semester og studenten blir tildelt 4000 euro.

Det er utdanningsinstitusjonen i Sør-Korea som leverer søknaden på vegne av partnerskapet, på ASEM-DUO sin nettside. Det må foreligge en MoU/utvekslingsavtale på institusjonsnivå med partner i Sør-Korea. Se mer informasjon om tiltaket og FAQ i de vedlagte dokumentene (begge på engelsk).

Hvem står bak

ASEM-DUO Fellowshipprogramme står bak stipendprogrammet. 

Hensikt

ASEM Duo er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter og faglig ansatte mellom utvalgte land i Asia og Europa, landene i Asia det gjelder er India, Sør-Korea, Singapore og Thailand. Det er utdanningsinstitusjonen i Asia som leverer søknad på vegne av partnerskapet. Det er krav om en utvekslingsavtale på institusjonsnivå.

ASEM-DUO Fellowship Programme

E-post:admin2@asemduo.org