Styrande dokument

  Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

  Tildelingsbrev frå andre departement

  Oppdragsbrev og anna

  Verksemd- og økonomiinstruks

  Årsrapportar

  Revisjonsberetning frå Riksrevisjonen

  2021

  Årsmelding frå Felles klagenemd