Styrande dokument

  Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

  Verksemd- og økonomiinstruks

  Årsrapportar

  Tildelingsbrev frå andre departement

  Revisjonsberetning frå Riksrevisjonen

  2021

  Oppdragsbrev og anna

  Årsmelding frå Felles klagenemd