Hopp til hovedinnhold

Søknad om midler for akkrediterte institusjoner

• Erasmus+

Hvert år kan akkrediterte organisasjoner sende inn en søknad om hvor mange mobiliteter de ønsker å gjennomføre i løpet av den kommende 15-månedersperioden.

Hvem kan søke

Akkrediterte organisasjoner i Erasmus+.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hvert år vil akkrediterte organisasjoner kunne sende inn en søknad om hvor mange mobiliteter de ønsker å gjennomføre i løpet av den kommende 15-månedersperioden. Prosjektperioden kan forlenges til 24 måneder ved behov.

Alle akkrediterte organisasjoner vil få støtte til mobilitetsaktiviteter. Størrelsen på tildeling av midler vil avhenge av tilgjengelig budsjett, etterspørsel, tidligere prestasjoner, oppnådd poengsum på søknadstidspunktet og programprioriteringer.

Slik søker du

Erasmusportalen finner du et skjema for å melde inn mobilitetsønsker KA121-SCH (skole og barnehage), KA121-VET (fag- og yrkesopplæring) eller KA121-ADU (voksnes læring) under menypunktet «Opportunities».

HK-dir skjekkar først at søknaden oppfyller alle formelle kriterium. Videre vil tilgjengelig budsjett fordeles mellom alle akkrediterte institusjoner på bakgrunn av følgende fremgangsmåte.

Organisasjoner som har en godkjent akkreditering vil få ytterligere informasjon og veiledning fra HK-dir om årlige søknader om mobilitet.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no