Hopp til hovedinnhold

Europeiske universiteter

• Erasmus+

Erasmus+ gir støtte til europeiske universitetsallianser som har høye ambisjoner å skape dyptgripende, innovative og omfattende samarbeid.

Hvem kan søke

Søkeren må være en høyere utdanningsinstitusjon i et Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Søknad om støtte for EUI (European Universities Initiative) må inkludere minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra minst tre Erasmus+-land. Det er viktig å ivare geografisk balanse, dvs. å sørge for at partnere kommer fra ulike geografiske steder i Europa.

Alle typer organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring, forskning og innovasjon, eller i arbeidslivet kan delta i EUI som assosierte partnere.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Målet med tiltaket er å styrke kvalitet, attraktivitet, nyskaping, samfunnsansvar og konkurranseevnen i høyere utdanning i Europa. En allianse kan søke støtte til følgende aktiviteter:

  • Teste ulike innovative, strukturelle og bærekraftige samarbeidsmodeller som bidrar til å realisere visjonen om "Europeiske universiteter". Det innebærer utviklingen av langsiktige samarbeidsstrategier, tverrnasjonale campus og nyskapende, utfordringsbaserte tilnærminger til læring og undervisning.
  • Utviklingen av felles styringsstrukturer på tvers av alliansen, og potensiell samordning av administrasjonspraksiser (felles utlysninger, rapporteringsstrukturer, m.m.).
  • Lønnskostnader for implementere aktivitetene som er relevante for visjonen.

Utlysningen er todelt:

  • Tema 1: Nye omfattende institusjonelle samarbeid. Støtte til nye universitetsallianser som har intensjon om å etablere nye dyptgripende, institusjonelle og transnasjonale samarbeid.
  • Tema 2: Praksisfellesskap for europeiske universitetsallianser. Støtte til å skape miljø der europeiske universitetsallianser kan komme sammen for å dele god praksis og erfaringer, men som også skal være til fordel for den bredere høyere utdanningssektoren.

Det totale budsjettet er 189.2 millioner euro.

Slik søker du

Europeiske universiteter (European Universities på engelsk) er et sentralisert tiltak i Erasmus+ som forvaltes av Europakommisjonen.

Koordinator (en høyere utdanningsinstitusjon) søker om tilskudd på vegne av hele alliansen. Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du her.

HK-dir er norsk kontaktpunkt for tiltaket og kan bidra til med informasjon og veiledning i søknadsprosessen, samt prosjektetableringsstøtte til å iverksette prosjekter.

Kontakt oss

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no