Hopp til hovedinnhold

Lovregulerte yrker

Når du kommer til Norge med en utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjon, bør du sjekke om du trenger autorisasjon eller godkjenning for å kunne jobbe.

Sist oppdatert : 25. april 2024

Noen yrker er lovregulerte. Det innebærer at du må oppfylle noen minimumskrav før du får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. For å jobbe i et lovregulert yrke, må du ha autorisasjon/godkjenning fra godkjenningskontoret som har ansvar for yrket ditt.

De fleste lovregulerte yrker i Norge er omfattet av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF), men det finnes også andre direktiver som regulerer yrker, for eksempel innen sjøfart og luftfart.

I yrkes- og bransjelistene finner du oversikt over lovregulerte yrker i Norge, samt kontaktinformasjon til den ansvarlige godkjenningsmyndigheten. Det er ikke alltid nødvendig med autorisasjon/godkjenning før du begynner å jobbe. Hvis du ikke finner yrket ditt i bransjelisten, trenger du mest sannsynlig ikke autorisasjon eller godkjenning.

Som regel er det ikke nødvendig å søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse før du søker om autorisasjon/godkjenning.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Innenfor EU/EØS-området er det egne regler for å effektivisere godkjenningen av lovregulerte yrker.

Hvis du har utdanning fra et land i EU/EØS, vil myndighetene behandle søknader om autorisasjon/godkjenning i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (2005/36/EF) (eur-lex.europa.eu) .

Tredjelandsborgere (borgere fra land utenfor EU/EØS) kan også omfattes av direktivet.

EU vedtok i 2013 et nytt direktiv, 2013/55/EU (eur-lex.europa.eu) , som moderniserer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Direktiv 2013/55/EU introduserer flere nye bestemmelser, som europeisk profesjonskort og varslingsmekanismer.

Hva kan vi hjelpe med?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er det norske assistansesenteret for yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Vi veileder yrkesutøvere om innholdet i direktivet, norsk lovverk og regulerte yrker og samarbeider med assistansesentre i andre EØS-land og Altinn (altinn.no), det norske kontaktpunktet for tjenestedirektivet (2006/123/EC). Vi hjelper også norske statsborgere som ønsker å jobbe i et lovregulert yrke innen EU/EØS.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med yrkeskvalifikasjonsdirektivet, kan du sende en e-post til godkjenning@hkdir.no.

Andre lands assistansesentre

Trenger du informasjon om nasjonale regler og fremgangsmåte for godkjenning av kvalifikasjonene dine i forbindelse med jobb eller flytting til et annet EU/EØS-land? Ta kontakt med assistansesenteret i det aktuelle landet. Der får du også informasjon om godkjenningsprosess for lovregulerte yrker.

På EU-siden Your Europe (europa.eu) finner du mer informasjon om godkjenning av lovregulerte yrker i EU/EØS.