Hopp til hovedinnhold

Oversikt over godkjenningsmyndigheter

Nedenfor finner du en oversikt over godkjenningsmyndigheter som godkjenner søknader for lovregulerte yrker som er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF).

Hvis du ønsker å se en oversikt over alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, finner du det i Yrkesliste – lovregulerte yrker.

Arbeidstilsynet

Telefonnummer:

73 19 97 00

Direktoratet for byggkvalitet

Telefonnummer:

22 47 56 00

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Telefonnummer:

21 02 18 60

Direktoratet for mineralforvaltning

Telefonnummer:

73 90 46 00

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Telefonnummer:

33 41 25 00

Finanstilsynet

Telefonnummer:

22 93 98 00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Telefonnummer:

24 16 88 00

Kartverket

Telefonnummer:

32 11 80 00

Miljødirektoratet

Telefonnummer:

73 58 05 00

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Telefonnummer:

22 82 46 00

Nasjonalbiblioteket

E-post:

nb@nb.no

Telefonnummer:

23 27 60 00

Norges vassdrags- og energidirektorat

E-post:

nve@nve.no

Telefonnummer:

22 95 95 95

Statens vegvesen

Telefonnummer:

22 07 30 00

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Telefonnummer:

22 00 75 00