Hopp til hovedinnhold

Norske lærere og barnehagelærere som vil søke jobb i et annet land

Hvis du har en fullført lærer- eller barnehagelærerutdanning fra Norge og ønsker å jobbe i et annet land, kan du søke Direktoratet for utdanning og kompetanse om å få utstedt en bekreftelse på engelsk om at den norske utdanningen oppfyller kravene for å undervise i skole eller jobbe i barnehage.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Hva bekreftelsen inneholder

 • Vi spesifiserer hvilken eller hvilke utdanninger som gjør at du oppfyller kravene for å undervise i skole eller jobbe i barnehage i Norge, og informerer kort om hvorfor.
 • Vi informerer om hva en norsk arbeidsgiver har ansvar for, f.eks. å kreve inn politiattest, vurdere stillingskode og/eller hvilke fag og skoletrinn du kan undervise i.

Hva bekreftelsen ikke inneholder

 • Vi uttaler oss ikke om politiattest eller skikkethet.
 • Vi uttaler seg ikke om stillingskode eller lønn (for eksempel om du er lektor).
 • Vi uttaler oss ikke om hvilke fag eller skoletrinn du er kvalifisert til å undervise i. Dette må arbeidsgiver vurdere ut ifra utdanningsdokumentene dine, og er ofte også spesifisert i vitnemålstillegget (diploma supplement). Kravene for tilsetting og undervisning i ulike fag på ulike trinn finner du i forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 til 14-4 (lovdata.no).

Hvilke norske utdanninger oppfyller kravene?

Vi kan bare gi bekreftelser til personer som har fullførte lærer- eller barnehagelærerutdanninger.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke norske utdanninger som oppfyller kravene til de lovregulerte yrkene i norsk skole og i barnehage. Hvis du har en annen bakgrunn som du mener kan kvalifisere, kan vi også vurdere dette, men vi gjør oppmerksom på at det da kan ta lengre tid å få svar fra oss.

Norske utdanninger som oppfyller kravene til å undervise i skole

Det regulerte yrket i norsk grunnskole og videregående opplæring er lærer. I Norge har lærere vanligvis minst tre års høyere utdanning fra et universitet eller en høyskole. Utdanningene som kvalifiserer til læreryrket er også regulerte, og du kan finne alle forskrifter om rammeplaner for de ulike lærerutdanningene på regjeringen sine nettsider om rammeplaner for høyere utdanning (regjeringen.no). De norske lærerutdanningene er:

 • Fire- eller femårig lærerutdanning som grunnskolelærer (bachelor eller master)
 • Femårig lektorutdanning (master)
 • Treårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (bachelor)
 • Femårig lærerutdanning som lærer i praktiske og estetiske fag (master)
 • Treårig lærerutdanning som yrkesfaglærer (bachelor)
 • Fem års høyere utdanning (master) og ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Tre års høyere utdanning (bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, bachelor i praktiske og estetiske fag eller bachelor i tegnspråk og tolkning) og ett års praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), basert på fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis; eller fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.
 • Treårig barnehagelærerutdanning og ett års videreutdanning for undervisning på barnetrinnet
 • Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere

Norske utdanninger som oppfyller kravene til å jobbe i barnehage

De regulerte yrkene i norsk barnehage er styrer og pedagogisk leder. I Norge har en styrer eller pedagogisk leder minst tre års høyere utdanning som barnehagelærer eller annen høyere pedagogisk utdanning som kvalifiserer for yrkene.

Les mer om hvilke utdanningskrav som gjelder for yrkene i veilederen om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter i rundskriv F-04-11 (udir.no) punkt 2.2 og 3.2 og om hvilke utdanninger som kvalifiserer for stilling som pedagogisk leder i barnehagen i en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet (udir.no).

Slik ber du om en bekreftelse på utdanningen din

Du må sende en forespørsel til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å få en bekreftelse fra oss.

For å sikre en rask saksbehandling må du gjøre følgende:

 1. Send oss en e-post der du skriver at du gir ditt samtykke til at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kan behandle personopplysningene dine for å kunne utstede en bekreftelse på at den norske lærer- eller barnehagelærerutdanningen din oppfyller kravene til å undervise i skolen eller jobbe i barnehage. Personopplysningene vi ber om er: fullt navn og lenke til Vitnemålsportalen (lenken sendes separat, se punkt 2). Vi sender bekreftelsen på ukryptert e-post. Hvis du heller vil at bekreftelsen skal bli sendt som brev, må du informere om dette og oppgi postadressen din. Send forespørselen til enic-naric@hkdir.no. Husk å skrive «Lærer- eller barnehagelærerbekreftelse» i emnefeltet.
 2. Logg deg inn på Vitnemålsportalen. Derfra må du sende en lenke med studieresultatene dine til enic-naric@hkdir.no. Husk at det må komme klart frem av studieresultatene at du har fullført en lærer- eller barnehagelærerutdanning, og dato for når denne ble oppnådd. Dette får du ved å velge å vise studieresultater for både GRAD og EMNER. Lenken må være gyldig i én måned. Her kan du lese om hvordan du deler studieresultatene dine via Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste som er gratis å bruke.

Husk at all e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å oppgi opplysninger av sensitiv karakter. Dersom du velger å gi oss flere opplysninger enn vi har behov for, gjør vi deg oppmerksom på at slike opplysninger vil slettes. For å være sikker på at du er kjent med personvernerklæringen vår og muligheten til å håndheve rettighetene dine, gir vi deg denne informasjonen før du ber om en bekreftelse. Du finner utfyllende informasjon om hvordan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse behandler personopplysninger i personvernerklæringen vår.