Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av digitalt læringsmiljø

IKT-løsninger ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner skal være universelt utformet.

Sist oppdatert : 25. mars 2024

Utdanningsinstitusjonene skal sørge for at det digitale læringsmiljøet er til nytte for alle studenter.

Alle studenter, uavhengig av funksjonsevne, skal ha like muligheter til å delta i undervisning og læring. Digitale løsninger skal være utformet slik at de kan brukes av studenter med for eksempel nedsatt syn, nedsatt hørsel, motoriske utfordringer eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Når læremidler som presentasjoner, videoer, e-læring og annet digitalt innhold er mer tilgjengelig, får alle studentene større fleksibilitet og flere muligheter til å tilpasse læringen etter sine egne behov.

Hvilke digitale løsninger må være universelt utformet?

Nettløsninger som digitale nettjenester, læringsressurser og annet innhold som studentene kan bruke via utdanningsinstitusjonenes digitale plattformer må være universelt utformet.

Begrepet "nettløsninger" omfatter systemer som:

 • Nettsteder
 • Læringsplattformer (LMS)
 • Digital eksamen
 • Digitale læringsmidler og læringsressurser
 • Dokumenter, presentasjoner og PDF-er som studentene kan laste ned
 • Systemer for digital undervisning og samhandling
 • Apper

Det er også krav til universell utforming av automater.

Hva sier regelverket?

Kravene til universell utforming av IKT-løsninger står i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som er forankret i likestillings- og diskrimineringsloven.

EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er tatt inn i det norske regelverket og fra 2023 ble det innført nye krav som gjelder for offentlig sektor.

Uu-tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for å følge opp forskriften.

Alle har ansvar

Det er i mange tilfeller lett å se når fysiske omgivelser ikke er universelt utformet. For eksempel at et bygg mangler trappefri adkomst. Digitalt kan det være mer utfordrende å avgjøre, ettersom innholdet i koden til en nettside eller et digitalt dokument er skjult for de fleste.

Vi er mange som produserer innhold i digitale løsninger. Alle som skriver dokumenter, lager presentasjoner og publiserer og deler på nett eller i læringsplattformer, har ansvar for å sikre at innholdet kan brukes av alle.

Fire overordnede prinsipper for nettløsninger

Kravene i WCAG-standarden er sortert i fire overordnede prinsipper som alle som produserer digitalt innhold må være bevisste på.

Universell utforming av nettløsninger handler om at

 • det skal være mulig å oppfatte innholdet. For eksempel at video er tekstet, eller at det er mulig å skille innhold fra hverandre hvis man ikke kan se farge.
 • det skal være mulig å betjene, eller bruke, innholdet for eksempel hvis man ikke bruker mus.
 • innholdet skal være forståelig, som betyr at det skal være lett å finne fram, det skal være lett å fylle ut skjema og hvis det oppstår feil skal det være beskrivende feilmeldinger.
 • løsningen skal være robust. Det betyr at nettsider, dokumenter og annet innhold skal være mulig å bruke med ulike typer av nettlesere og hjelpemidler.

Digitalt innhold må ha klart språk

Lov om språk slår fast at offentlige institusjoner skal kommunisere på et klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppen. Definisjonen på klart språk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og utforming at leserne i målgruppen

 • finner informasjonen de trenger,
 • forstår den og
 • kan bruke den.

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no