Hopp til hovedinnhold

To forskjellige kilder: Videreutdanningstall fra registersøk og lærevilkårsmonitoren

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Joakim Hertzberg Ulstein
Publisert:14.08.2019

Sammendrag

I august 2018 ble LVM-tallene for første gang systematisk sammenlignet med tallene fra registersøk av analyseseksjonen. På samme tid hadde Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU-utvalget) foretatt en egen bestilling av samme type registerdata over videreutdanning fra SSB.

Både EVU-utvalget og analyseseksjonen konkluderte med at tallene ikke stemte overens. Analyseseksjonen kom til samme konklusjon basert på en lignende analyse. Denne rapporten kartlegger forskjellene i tellemetode og operasjonalisering av videreutdanningsbegrepet i Lærevilkårsmonitoren og registersøk som gir utslag i at tallene ser så forskjellige ut.