Hopp til hovedinnhold

NOU 2019: 12 – Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

RapportTilhører rapportserie: Nei

Utredningen til Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning handler om hvordan vi bedre kan legge til rette for livslang læring.

Utgiver:Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning
Publisert:04.06.2019
Les rapporten hos regjeringen.no

Sammendrag

Etter- og videreutdanningsutvalget er opptatte av fleksibilitet i utdanningssystemet og muligheter for å jobbe og utdanne seg samtidig. Dagens arbeidsliv krever at vi i større grad går inn og ut av utdanning og opplæring. Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har videre vurdert om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode og om virkemidlene samlet sett er tilpasset fremtidens behov. Utredningen inneholder utvalgets forslag til hva som bør kjennetegne et system for å lære hele livet, og hvordan et system kan etableres gjennom for å endre på eksisterende og supplere med nye virkemidler.