Hopp til hovedinnhold

Mellom styring og marked

Kartlegging av behovet for et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning

RapportTilhører rapportserie: Nei

HK-dir har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere kunnskapsgrunnlaget for dimensjonering av høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Ideas2evidence har levert en selvstendig rapport, som undersøker hvordan dimensjoneringsarbeidet foregår ved to UH-institusjoner; UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Utgiver:Ideas2evidence
Forfattere:Jostein Ryssevik, Malin Dahle, Asle Høgestøl, Henriette Skyberg
Publisert:16.10.2023
Mellom styring og marked - Kartlegging av behovet for et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning