Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2020: Hovedtall om voksnes deltakelse i utdanning og opplæring

RapportTilhører rapportserie: Ja

Lærevilkårsmonitoren 2020 ble gjennomført i første kvartal i 2020, og midt i datainnsamlingsperioden stengte Norge ned på grunn av korona. Det betyr at resultatene fra undersøkelsen verken viser situasjonen før korona, eller i fullt monn fanger opp eventuelle endringer som har skjedd som følge av korona.

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:24.06.2021

Sammendrag

Undersøkelsen viser en svak økning i antall deltakere i ikke-formell opplæring fra 2019 til 2020. Totalt hadde 41 prosent av voksne mellom 22-66 år deltatt i ikke-formell opplæring som kurs eller konferanser i jobb eller på fritiden i løpet av de siste 12 månedene. Flest har deltatt i nettbaserte opplæringstiltak. Deltakelsen i formell utdanning har ligget stabilt. 16 prosent hadde i første kvartal 2020 deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene, hvorav halvparten i videreutdanning. Av de som jobber har 22 prosent bedt arbeidsgiver om å få delta i opplæring eller utdanning i løpet av det siste året, mens 39 prosent har fått tilbud om opplæring eller utdanning fra sin arbeidsgiver.