Hopp til hovedinnhold

Hva er mangfold?

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

1. Forord

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

Universell koordinerer et nasjonalt nettverk med representanter fra læringsmiljøutvalgene ved universiteter og høgskoler, LMU-nettverket. Formålet med nettverket er å skape en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Nettverket møtes til et årlig dagseminar, LMU-forum, for diskusjon av ulike aktuelle tema relevant for læringsmiljø.

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet er «Mangfold og ulikhet», er sosiologen Jo Ese ved Høgskolen i Østfold invitert til å skrive en artikkel med tematisering av mangfoldsbegrepet i et læringsmiljøperspektiv.

Jo Ese er sosiolog og stipendiat med høyere utdanning som sitt interesseområde. Han tar nå en doktorgrad i arbeidsvitenskap på Karlstads universitet der han forsker på styrings-systemer ved universiteter og høgskoler. Han underviser og veileder også mastergradsnivå i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Han har etter hvert blitt en mye brukt foredragsholder i temaer innenfor organisasjonsteori, utdanning og planlegging. Han har tidligere mange års erfaring som administrativt ansatt i høgskolesektoren, blant annet som kvalitetsrådgiver ved Høgskolen i Østfold, og som sekretær og saksforbereder for læringsmiljøutvalget ved samme institusjon.

Trondheim, oktober 2013

Kjetil Knarlag, prosjektleder