Hopp til hovedinnhold

Kandidatundersøkelsen 2023

Første resultater: Overgang fra utdanning til arbeid

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette er første rapportering fra Kandidatundersøkelsen 2023, som er en nasjonal spørreundersøkelse NIFU gjennomfører på oppdrag fra HK-dir. Undersøkelsen omfatter kandidater med mastergrad, uteksaminert våren 2023.

Utgiver:Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Forfattere:Jannike Gottschalk Ballo, Ann Cecilie Bergene, Jannecke Wiers-Jenssen, Stephan Daus
Publisert:22.04.2024

Sammendrag

Resultatene viser blant annet at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet enn i 2021.

Profesjonsutdannede hadde størst sannsynlighet for en vellykket overgang. Mastere i realfag, samfunnsfag, og humanistiske og estetiske fag hadde større utfordringer.