Hopp til hovedinnhold

Utvikler seg selv og skolen med Erasmus+

Sist oppdatert: 3. juni 2024

– Når jeg snakker med lærere og ledere som leter etter måter å utvikle skolen på, anbefaler jeg alltid Erasmus+, sier Wayne Kelly, lærer ved Folkeuniversitetet.

En mann i halvprofil står foran en tavle.
Lærer ved Folkeuniversitetet, Wayne Kelly, er en ivrig bruker av Erasmus+.

Wayne Kelly har vært lærer i over 25 år. Med Erasmus+ utvikler både han og skolen seg fremdeles.

– Erasmus+ gir bedre lærere, bedre skoler og bedre læringsmiljø. Og alt er finansiert, nærmest fosser det ut av Kelly.

Hjertet hans banker hardt for Erasmus+, EUs utdanningsprogram som fra 2021 til 2027 skal dele ut hele 26,5 milliarder euro i prosjektmidler. Kelly håper at flere får øynene opp for mulighetene som Erasmus+ gir – for skolene, lærerne og for elevene.

Er du nysgjerrig på hvordan Erasmus+ fungerer? Se den korte forklaringen her eller les den detaljerte forklaringen her .

Felleseuropeisk lærerutvikling

Som engelsklærer ved Folkeuniversitetet jobber Kelly med språkopplæring for ansatte i store bedrifter som Equinor, Telenor og Aker Solutions.

Samtidig er han ansvarlig for å lære opp lærerne ved Folkeuniversitetet, og for å utvikle de kursene som andre ansatte må ta. Spesielt på dette området spiller Erasmus+ en viktig rolle for ham faglig.

EU-programmet har nemlig gitt ham muligheten til å samarbeide om lærerutvikling med kolleger i en rekke land. Blant annet gjennom prosjektet Train the Provider (2017 til 2019).

Den økonomiske støtten fra Erasmus+ har samtidig gitt Folkeuniversitetet mulighet til å sende Kelly og andre kolleger på kurs og konferanser rundt om i Europa.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med HK-dir på erasmuspluss@hkdir.no !

Deler erfaringer, gir bedre utdanning

Mann i halvprofil står foran en tavle og underviser.

– Erasmus+ gir folk fra ulike land, men som jobber med like problemer, muligheten til å dele erfaringer. Da blir de bedre og mer profesjonelle og lærer hvordan de kan gi bedre utdanning for elevene, sier Kelly.

For Kelly handler Erasmus+ mye om utveksling av beste praksis på tvers av institusjoner og landegrenser. Alle tar med seg sin måte å gjøre ting på, de blir sammenlignet, og så finner man i fellesskap ut hva som fungerer best.

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

Erasmus+ gir folk fra ulike land, men som jobber med like problemer, muligheten til å dele erfaringer

Wayne Kelly

Slik kan Kelly utvikle kurs for Folkeuniversitets ansatte, basert på erfaringene og kunnskapen til et bredt nettverk av fagfolk over hele Europa.

Selv har han vært på konferanser, kurs og besøkt samarbeidspartnere i blant annet Hannover, Berlin, Firenze, Bologna, Praha, Glasgow og Liverpool. Han har deltatt i to Erasmus+ samarbeidsprosjekter og tre mobilitetsprosjekter. Han har dessuten sendt kolleger Europa rundt og fått besøk av lærere og administrativt ansatte fra en rekke land.

Lurer du på hva du kan få støtte til? Her kan du se samarbeidsprosjektene norsk voksenopplæring var med på i forrige programperiode.

Gratis skoleutvikling

Å møte mennesker med en annen kulturell bagasje, andre måter å gjøre ting på og et annet språk, tvinger deg til å reflektere over hvordan du selv gjør ting og hvordan du kommuniserer, mener Kelly.

I tillegg til å jobbe ved Folkeuniversitetet, underviser han i interkulturell kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold.

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

Når jeg snakker med lærere og ledere som leter etter måter å utvikle skolen på, anbefaler jeg alltid Erasmus+

Wayne Kelly

– Du tvinges til å bli bevisst hvordan du møter andre mennesker og hvordan du best kan overstige barrierer som språk og kultur. Akkurat det er uvurderlig når du er lærer og jobben din handler om å nå gjennom til elevgrupper med ulik bakgrunn, understreker han.

Kelly mener følgende er viktig å få frem: Med penger fra Erasmus+ trenger slikt internasjonalt samarbeid ikke å koste skolen én krone.

– Når jeg snakker med lærere og ledere som leter etter måter å utvikle skolen på, anbefaler jeg alltid Erasmus+. Og jeg har venner i hele Europa på grunn av Erasmus+, sier Wayne Kelly.