Hopp til hovedinnhold

NorDSam: Optikere ser løsning med ny læringsmodell

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Et nordisk samarbeid har utviklet en ny læringsmodell som vil gjøre det enda enklere for optikere å tilby oppdaterte tjenester. Nå videreføres prosjektet.

Mann med briller ser mot kamera og smiler.

Kort om prosjektet

Ansvarlig for prosjektet: Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsperiode: 2019

Fagområde: Nordplus Horisontal: internasjonalt utdanningssamarbeid.

Samarbeidspartnere: Utdanningsinstitusjoner fra Danmark og Sverige, og fem private optiker-virksomheter i alle samarbeidslandene.

Tildelte midler: 45 260 euro

– Stor tro på ny undervisningsmodell

Har du noen gang vært på et kurs, og kommet tilbake til jobb full av iver etter å bruke den nye kunnskapen? Men istedenfor å endre måten du arbeider på, så ender du opp med å vende tilbake til de samme gamle rutinene?

Nettopp dette er det Per Lundmark vil forsøke å gjøre noe med. Han er utdannet optometrist med en doktorgrad i medisinsk vitenskap, og er førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitet i Sørøst-Norge (USN).

​– Deltakerne vi har med på kurs, er alle stort sett fornøyde med kurset. Men vi ser at ett år senere, har man ikke endret måten å jobbe på. Å ikke klare å ta i bruk ny kunnskap og omstille seg i jobben, er et kjent problem i helsesektoren, og dette peker også forskning på, forteller Lundmark.

Slik oppsto problemstillingen: «Hvordan kan vi få læringseffekten til å bli varig»?

I 2019 gikk optikerbransjen og optometriutdanningene i Norge, Sverige (Linnéuniversitetet) og Danmark (Dania Academy) sammen om det ettårige prosjektet NorDSam: Nordisk samarbeid for utvikling av ny læringsmodell for å oppnå bedre effekt av etter- og videreutdanning innen optometri. NorDSam fikk midler gjennom Nordplus og Horisontal-programmet som støtter prosjekter på tvers av sektorer som bedrifter, institusjoner og organisasjoner innenfor både frivillig, privat og offentlig sektor.

​Kurstema valgt på bakgrunn av felles utfordring

Prosjektet startet med å kartlegge erfaringer fra etterutdanning og å finne ut hvilke komponenter som kunne tas med i en ny læringsmodell. USN har fått støtte fra Diku til å videreføre arbeidet og jobber nå med å bygge opp kursmateriale sammen med referansegrupper fra optikerbransjen og optikerutdanningene i Sverige og Danmark.

Et problem går igjen i de nordiske landene:

– Vi får ofte kritikk fra øyeleger om at henvisningene fra optikere er for dårlige og diffuse. Vi ønsker derfor å implementere læringsmodellen i et kurs hvor man også kan lære å skrive gode pasienthenvisninger som formidler informasjonen som mottakeren trenger for å kunne gi riktig behandling til riktig tid, sier Lundmark.

Brilleland er en av kjedene som bidrar i prosjektet.

– Vi har fått være med fra starten. Det har vært veldig spennende å få løfte problemstillinger og gi innspill til læringsmodellen og til hvordan å sikre at kunnskapen blir tatt i bruk, forteller Karin Lund, fagsjef i Brilleland.

Hun forteller at i den nye undervisningsmodellen lærer man både ny kunnskap, men også en måte å selv vedlikeholde langvarig læring. Man skal lære videre til de andre optikerne, slik at hele teamet får utbytte av det. Mentorgrupper vil også følge opp deltakerne i etterkant.

– Vår erfaring er at kunnskap og motivasjon er høy akkurat når kurs foregår, men den forsvinner fort når man er tilbake til hverdagen. Jeg har tro på at den nye undervisningsformen vil gi oss stort utbytte, sier Lund.

Specsavers er også innlemmet i prosjektet, og gir innspill og støtte til hvordan læringen kan brukes i deres butikker.

– Vi anser læringsmodellen og kursene som nyttige for våre optikere. Vi som kjede støtter oppunder prosjektet, og vi kommer til å tilby det som et kurs til våre ansatte, sier Marie Eidhammer, Senior Talent Manager i Specsavers.

Tre kvinner og en mann står ved disken i en Specsavers-butikk med plakaten "Velkommen til Specsavers" bak seg.

Vil tilby kurs i flere land

Lundmark sier at optikerbransjen har mye til felles over grensene.

– Vi ser at det er en styrke å jobbe med nabolandene. Det er også veldig spennende at Nordplus bygger opp nettverk, understreker Lundmark.

Han roser også Nordplus for å være lydhøre.

– Nordplus har vært fantastiske. De har vært veldig enkle å ha med å gjøre, og det har vært kort vei til svar og hjelp, sier han.

I 2022 vil to kurs testes i Norge. Planen er å få testet dem på en bred gruppe optikere fra hele landet – både nyutdannede og eldre.

– Vi håper det blir en suksess, og at vi også kan tilby kurs i Danmark og Sverige, sier Lundmark.

Selv om læringsmodellen er utviklet med tanke på optikere, mener Lundmark at den også kan brukes for etter- og videreutdanning av annet helsepersonell.

– Det er ikke over med de to testkursene. Vi håper vi kan dra det videre til et vitenskapelig prosjekt.

Se film om NorDSam-prosjektet

Nordplus

E-post:nordplus@hkdir.no