Hopp til hovedinnhold

Løser faglige og sosiale utfordringer med kunst

Publisert: 14. november 2023 kl. 13.57

Gjennom prosjektet Kultur for læring får elevene kunnskap om å tenke utenfor boksen gjennom å være kreative.

Ansvarlig for prosjektet: Moss kommune, Bytårnet skole

Tidsperiode: 2019

Fagområde: Grunnskole

Samarbeidspartnere: Kulturskolen i Moss, Kulturskolan i Angered, Göteborg, Sverige og DUNK – De ungas musikförbund i Vasa. Finland.

Tildelte midler: 85 000 euro

Deltakende partnere ville gjennom prosjektet Kultur for læring øke kompetansen i å benytte kunst og kultur for å finne nye didaktiske redskaper for å møte faglige og sosiale utfordringer i grunnskolen. Bytårnet skole i Moss har siden 2016 tatt del i Nordplus-prosjektet Kultur for læring.

– Det er disse elevene som skal ta vare på framtida vår og det mener jeg de er bedre rusta til nå etter at de har vært med på Kreativt partnerskap, fastslår en av lærerne ved Bytårnet skole.

I praksis går metoden Kreativt partnerskap ut på at utøvende kunstnere går inn i klassen som lærere etter å ha blitt opplært i metoden. Disse personene kalles «kreative agenter». I prosjektet medvirket en danser og koreograf, en skuespiller og scenekunstner, musikere og skulptører. Andre kompetansemiljøer er også trukket inn i prosjektet. Mye av opplæringen har foregått på arenaer utenfor klasserommet.

Mange elever ved Bytårnet skole i Moss og ved skolen i Angered som deltar ikke i kulturskolen på fritiden. Dette prosjektet gir elevene muligheten til å møte kultur og kreativitet i skolen samtidig som de lærer språk, matematikk og andre grunnleggende ferdigheter.

Aktiviteter som har inngått i prosjektet er: erfaringsdeling, kurs, elevaktiviteter og utvikling av pedagogiske verktøy.

Etablering av prosjekt

Gjennom deltakelse på samlinger i regi av Diku fikk prosjektleder god hjelp til å utvikle sin prosjektidé og finne aktuell støtteordning.

Støtte underveis har vært god og lett tilgjengelig. Prosjektpartnerene satte også stor pris på å få besøk av Diku i sluttfasen av prosjektet.

Støtten dekket reiseutgifter, opphold og bevertning til arbeidsmøter og administrasjon.

Resultatene

Bytårnet skole i Moss er en sentrumsskole med stort innslag av flerkulturelle og flerspråklige barn. Prosjektgruppen forteller at det å ta i bruk kreative innfallsvinkler gir flere elever mulighet til å vise kompetanse på ulikt vis, ikke kun den rent språklige. Dette øker mestringsfølelsen og kvaliteten på læringen.

– Elevene har lært hva medvirkning er. De tenker at de skal medvirke i hvordan de selv skal arbeide, hva de skal gjøre og hvordan de skal løse oppgaver, i stedet for å være passive. Dette er kompetanse som er etterspurt og viktig å ha med seg, forteller rektor ved Bytårnet skole, Bodil Orm. Hun ser at elevene har blitt tryggere på hverandre og derfor også flinkere til å gi hverandre tilbakemeldinger. De har blitt mer utholdende og ser læringsverdien av å prøve og prøve på nytt.

De gode resultatene i prosjektet har vekket stor oppmerksomhet, og nå skal Kreativt partnerskap-metoden brukes i alle skoler i Moss kommune.

Råd til andre

Tid er en avgjørende ressurs når et prosjekt skal inn i skolen, sier prosjektpartnerene. Det er derfor viktig at prosjektet er grundig forankret både i skoleledelsen og ikke minst blant lærerne. Ressursbruken må være på et realistisk nivå og prosjektet bør bygges rundt noe som allerede står beskrevet i læreplanen.

Nordplus

E-post:nordplus@hkdir.no