Hopp til hovedinnhold

Hva er en BIP og hvordan lykkes med gjennomføringen?

Sist oppdatert: 3. juni 2024

Sammen med sine internasjonale partnere har Politihøgskolen utviklet et praktisk kurs som skal gjøre studentene bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner.

To menn og en kvinne står foran riksvåpenet. Smiler mot kamera.
I fem dager var politistudenter fra seks ulike nord-europeiske land samlet i Oslo for å bli bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner. Fra venstre: Theodor Sigurdbergsson fra Island, Nele Justine Unland fra Tyskland og Jon Heuts fra Nederland.

Foto: HK-dir

En sentral del av kurset handler om viktigheten av god kommunikasjon og kunnskap om kulturelle forskjeller.

– Særlig handler det om at publikum blir møtt på en rettferdig måte i sitt møte med politiet. Studentene har blant annet sett på hvordan det kan være avgjørende for å deeskalere utfordrende situasjoner i sitt fremtidige yrke, forklarer Erasmus-koordinator ved Politihøgskolen, Suzanne Louise Bancel.

Kurset er utviklet med midler fra Erasmus+ og ordningen blandet intensivprogram (BIP).

Både digitalt og fysisk

I fem dager var politistudenter fra seks ulike nord-europeiske land samlet i Oslo. Det er et krav at en BIP inneholder både en digital og en fysisk del, og før politistudentene møttes i Oslo, gjennomførte de derfor et digitalt opplegg hvor de fikk muligheten til å samarbeide og bli bedre kjent.

I Oslo fikk studentene prøve seg på å håndtere utfordrende og realistiske hendelser, ved hjelp av innleide skuespillere. Etterpå fikk studentene se opptak av øvelsene – og anledning til å reflektere over egen bruk av verbal og ikke-verbal kommunikasjon, med målsetning om å deeskalere situasjonen.

Hva er merverdien av å samarbeide internasjonalt om et slikt praktisk kurs?

Politistudenter fra Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Finland og Island har deltatt på kurset. Det internasjonale miljøet har hatt innvirkning på kursets dynamikk og gitt studentene mulighet til å reflektere over egen praksis.

– Studentene har blitt utfordret til å kommunisere på engelsk, til tross for at dette ikke er deres morsmål. Studentene sier dette har tvunget dem ut av komfortsonen, og gitt dem økt bevissthet rundt viktigheten av god kommunikasjon, sier Bancel.

Store kulturelle likheter

Samarbeidet har også vist studentene hvor store kulturelle likheter det finnes mellom de ulike landene, selv innenfor politiyrket.

– Ikke-verbal kommunikasjon er overførbar på tvers av landegrenser, sier studenten Jon Heuts fra Nederland.

– Jeg opplever at det er få forskjeller. Selv om utdanningen er noe annerledes fra land til land, er kulturen ganske lik, sier Nele Justine Unland fra Tyskland.

Studentene poengterer også at de ulike nordiske landene deler en felles tenkemåte og kultur når det kommer til relasjonen mellom politiet og det øvrige samfunnet.

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

Selv om vi kommer fra ulike land, arbeider vi mot samme mål.

Nele Justine Unland

Internasjonalt nettverk for lærere og forskere

Alle institusjoner med prosjekter innen Erasmus+ individuell mobilitet i høyere utdanning har mulighet til å søke om midler til å gjennomføre en BIP. Fra 2021 til 2023 har HK-dir tildelt midler til 123 BIP-er fordelt på 22 universiteter og høyskoler over hele landet.

Ved Politihøgskolen er de svært fornøyde med mulighetene BIP-modellen i Erasmus+ gir.

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

BIP-modellen har gitt oss en utmerket ramme for å utvikle et sterkt internasjonalt nettverk for lærere og forskere.

Suzanne Louise Bancel

– BIP-modellen har gitt oss en utmerket ramme for å utvikle et sterkt internasjonalt nettverk for lærere og forskere. Vi var aldri i tvil om at modellen ville fungere bra for de involverte lærerne, men at den har bidratt så sterkt til faglig samarbeid utover selve kurset har vært en gledelig overraskelse, sier Suzanne Louise Bancel.

Hva er en BIP?

  • Formålet til blandede intensivprogram (BIP) er å tilby kvalitetssikrede kurs til både interne studenter og studenter fra samarbeidsland i og utenfor Europa.
  • En BIP må inneholde både fysisk og digital deltakelse, og er åpen for både studenter og ansatte.
  • Alle institusjoner med prosjekter innen Erasmus+ individuell mobilitet i høyere utdanning (KA131) har mulighet til å søke om midler til å gjennomføre en BIP.
  • Fra 2021 til 2023 har HK-dir tildelt midler til 123 BIP-er fordelt på 22 universiteter og høyskoler over hele landet.