Hopp til hovedinnhold

Program for økt studentmobilitet - programside

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Hva er Program for økt studentmobilitet".

Program for økt studentmobilitet

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Program for økt studentmobilitet har som mål å øke andelen studenter som tar studie- og praksisopphold i utlandet.

Hva er Program for økt studentmobilitet

Prosjektmidlene til utlysningen Program for økt studentmobilitet 2023: Utvalgte profesjonsutdanninger vil utbetalt i sin helhet i 2023. Tildelingen er ikke avhengig av finansiering over Statsbudsjettet fra 2024.

Utlysningen i 2023 vil trolig være den siste i Program for økt studentmobilitet. Pågående prosjekter vil bli finansiert i henhold til avtale.

Stortingsmeldingen viser til at internasjonal studentmobilitet kan ha effekt for både studentene, utdanningssektoren og samfunnet.

For studentene handler effektene om kvalitet på selve utdanningen, arbeidslivsrelevans og personlig utvikling.

For utdanningssektorene kan effektene være at kvaliteten på utdanningene blir bedre, at studiemiljøene blir mer internasjonale og at institusjonenes omdømme blir bedre.

Samfunnseffektene handler om det demokratiske, kunnskapsdiplomatiske og økonomiske virkninger av at studenter reiser ut av og kommer til Norge. Program for økt studentmobilitet legger til rette for slike effekter.

Det er store forskjeller både mellom institusjoner, fagområder og utdanningstyper i andel studenter som reiser på utveksling, og flere av de rammeplanstyrte utdanningene har lav mobilitet. Regjeringen ønsker derfor at det gjennomføres prosjekter for å øke mobiliteten i disse utdanningene.

Hvem står bak

Programmet finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Hensikt

Hensikten med programmet er å bidra til at universiteter og høyskoler:

  • får en betydelig og varig økning av andel studenter som tar et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt
  • anser utveksling som en naturlig del av studieløpet, studenter og ansatte er kjent med relevante tilbud/muligheter for utveksling og er bevisst på hvilket utbytte utveksling kan gi
  • utvikler utvekslingstilbud som øker studentenes samlede læringsutbytte, gir internasjonale perspektiv på egen utdanning/profesjon og setter dem best mulig i stand til å møte et omskiftelig arbeids- og samfunnsliv
  • etablerer strukturer som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for mobilitet ved institusjonens utvekslingstilbud
  • sprer kunnskap og erfaring fra prosjektet til relevante målgrupper utenfor prosjektet

Aase Bergmann

E-post:aase.bergmann@hkdir.no