Hopp til hovedinnhold

Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Denne siden ble endret 6. oktober, i forbindelse med statsbudsjett for 2024. Se avsnittet "Hva er Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning".

Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 0

Programmet skal styrke studentenes læring og møte arbeidslivets behov.

Hva er Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning

Regjeringas forslag til stasbudsjett som ble lagt frem 6. oktober, legger til grunn at Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning skal fases ut fra og med 2024. Dette betyr at det ikke blir en ny utlysning i ordningen i 2024, eller årene etter.

Alle prosjekter som har fått innvilget tilskudd til og med vedtak i 2023, er sikret sluttføring innenfor tildelt budsjettramme og godkjent prosjektperiode.

Programmet er en oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 og Meld. St. 16 (2020 – 2021) Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning som løfter frem bedre samspill og god kunnskapsflyt mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor som en viktig forutsetning for å møte de store samfunnsutfordringene.

Hvem står bak

Midler til økt arbeidsrelevans er et tiltak finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Ruth Buø

E-post:ruth.buo@hkdir.no