Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Mangfold i høyere utdanning?

Norske universiteter og høyskoler skal være åpne for alle – men er de det virkelig? Seks av ti som starter høyere utdanning er kvinner, og slik har det vært i over 20 år. Hvor blir det av mennene, spesielt i lærerutdanningen? Samtidig ser vi at unge med innvandrerforeldre topper statistikken for høyere utdanning. Men hvorfor velger de ikke læreryrket?

Tidspunkt: 20. juni 2024 kl. 10.00- 20. juni 2024 kl. 11.00
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Velkommen til vår digitale Kunnskapsprat, torsdag 20. juni kl. 10.00–11.00.

Aller først presenterer vi hovedfunn fra årets Tilstandsrapport for høyere utdanning. I denne årlige rapporten samler vi tall for hele UH-sektoren, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra en rekke kilder.

Så inviterer vi til panelsamtale med sentrale aktører i kunnskapssektoren:

  • Christen Krogh, rektor ved OsloMet
  • Ingvild Brekke Myhre, prosjektleder for Nasjonalt prosjekt for lærerrekruttering, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Max Henrik Arvidsson, velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Sveinung Skule, direktør i HK-dir

Programleder: Kristine Offerdal, divisjonsdirektør i Divisjon for analyse og kunnskapsgrunnlag, HK-dir.

I panelsamtalen går vi nærmere inn på flere aktuelle problemstillinger:

  • Hva mener vi med mangfold i høyere utdanning – og hva vil vi med det?
  • Unge kvinner velger i større grad enn menn å ta høyere utdanning: Hvordan vil det prege utviklingen av akademia og arbeidslivet framover?
  • Kvinneandelen blant professorer er økende. Hvilken betydning har dette?
  • Menn og studenter med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i lærerutdanningene. Bør vi bekymre oss?
  • Hva gjør norske utdanningsinstitusjoner som er gode på mangfold? Hva ser de som muligheter og utfordringer?

Arrangementet blir tegnspråktolket.

Velkommen til Kunnskapsprat!

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)