Hopp til hovedinnhold

Ideas2evidence lanserer evalueringsrapporter fra modulforsøket

Sammen med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inviterer vi til digital lansering av evalueringsrapportene fra modulforsøket.

Tidspunkt: 16. februar 2024 kl. 10.00- 16. februar 2024 kl. 11.00
Sted: • Digitalt

Fra høsten 2024 innføres modulstrukturert opplæring som hovedmodell i forberedende opplæring for voksne (FOV) og i tretten lærefag i videregående opplæring for voksne (VOV). En rekke kommuner og fylkeskommuner har siden 2017 gjennomført forsøk med forberedende opplæring for voksne (FVO) og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), og fra 2019 har det også vært prøvd ut opplæringsløp som kombinerer de to nivåene (Kombinasjonsforsøket). Ideas2evidence har gjennomført evaluering av modulforsøket, og nå foreligger sluttrapport fra evalueringen.

Arrangementsopptak

Ideas2evindence lanserte evalueringsrapporter fra modulforsøket sammen med KD, Udir og HK-dir 16. februar 2024. Her er opptaket.

Lanseringsseminaret

På lanseringsseminaret får du presentert hva vi kan lære av forsøket med forberedende voksenopplæring og forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket.

I året vi er inne i forbereder hele opplæringssektoren seg på innføring av den nye hovedmodellen for voksne. Hensikten er å gi voksne med behov for grunnopplæring mer fleksible, relevante og effektive opplæringsløp enn det som i dag oppnås i den ordinære opplæringen. Et annet viktig siktemål er å se voksnes kvalifisering mer i en helhet, hvor sluttkompetansen den voksne har styrer organiseringen av den.

Lanseringsseminaret vil gi nyttig og relevant informasjon til innføringsarbeidet av Fullføringsreformen og ny opplæringslov og forskrift, hvor det løftes fram at opplæringsløp for voksne må bli mer fleksible, og ta hensyn til voksnes ønsker og erfaringer, medbrakt kompetanse og livssituasjon.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis.

For å få lenke til det digitale rommet, må du melde deg på arrangementet. Alle påmeldte vil få tilsendt lenken i god tid før arrangementet.

Lanseringen vil bli tatt opp og publisert på nettsidene til HK-dir og Udir i etterkant. Som deltaker vil du ikke komme med på opptaket. Du vil heller ikke kunne se andre deltakere eller deltakerlisten.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Renate Grytnes

E-post:renate.grytnes@hkdir.no