Hopp til hovudinnhald

Contact seminar for Nordplus Nordic Languages

Nordplus arrangerer eit kontaktseminar for alle som arbeider innan nordiske språk og minoritetsspråk i den nordiske regionen. Arrangementet finn stad i Hveragerði, Island, 18.-20. september 2023.

Tidspunkt: 18. september 2023 kl. 07.00- 20. september 2023 kl. 13.00
Stad: Hveragerði, Island • Fysisk

Om arrangementet

Målgrupper

Tilsette ved institusjonar og organisasjonar innan nordiske språk i dei nordiske og baltiske landa, og innan minoritetsspråk i den nordiske regionen. Dette kan vera lærarar og andre tilsette, rektorar og leiing i barnehagar, grunnskule, ungdoms- og vidaregåande skule, institusjonar for vaksnes læring, universitet og forskingsinstitutt, organisasjonar og samband, NGO-ar og andre uformelle læringsarenaer, nettverk og private selskap.

Meir informasjon om seminaret

Påmeldingsfrist: 30. april 2023

Nordplus

E-post:nordplus@hkdir.no