Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Contact seminar for Nordplus Nordic Languages

Nordplus arrangerer eit kontaktseminar for alle som arbeider innan nordiske språk og minoritetsspråk i den nordiske regionen. Arrangementet finn stad i Hveragerði, Island, 18.-20. september 2023.

Tidspunkt:
Stad: Hveragerði, Island • Fysisk

Om arrangementet

Målgrupper

Tilsette ved institusjonar og organisasjonar innan nordiske språk i dei nordiske og baltiske landa, og innan minoritetsspråk i den nordiske regionen. Dette kan vera lærarar og andre tilsette, rektorar og leiing i barnehagar, grunnskule, ungdoms- og vidaregåande skule, institusjonar for vaksnes læring, universitet og forskingsinstitutt, organisasjonar og samband, NGO-ar og andre uformelle læringsarenaer, nettverk og private selskap.

Meir informasjon om seminaret

Påmeldingsfrist: 30. april 2023

Kontakt oss

Nordplus

E-post:nordplus@hkdir.no