Hopp til hovedinnhold

To nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Publisert: 6. juni 2024

Fra 1. juni 2024 kan søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island nå søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

En kvinnelig og en mannlig snekker står smilende ved en drill i et verksted.
En godkjenning fra HK-dir betyr at direktoratet vurderer kvalifikasjonen som sidestilt med det norske lærefaget.

Foto: Colourbox / Angel Cortijo Nieto

– Det er svært gledelig at vi endelig kan utvide med nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Dette har både arbeidsgivere og enkeltindivider etterlyst i flere år, sier Dag Hovdhaugen, direktør for Godkjenning og opptak i HK-dir.

– Vi håper ordningen vil treffe aktuelle søkere fra Danmark og Island, og vi er spente på å se søkertallene, fortsetter han.

Utvidelsen skjer som et ledd av flere utvidelser av godkjenningsordningen dette året. 1. april inkluderte HK-dir to nye lærefag på listen, landbruksmaskinmekaniker og platearbeider, og flere utvidelser kommer i tiden fremover. Målet er å møte etterspørselen etter kompetanse i arbeidslivet.

I 2016 ble godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring etablert og forvaltet av NOKUT. Ordningen startet med fem norske lærefag og to land. I 2023 ble godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Fra 1. juni kan søkere fra sju land søke om godkjenning i 24 norske lærefag.

Stigende søkertall

Søkertallene har steget jevnt de siste årene, men i 2023 opplevde HK-dir en nær dobling i antall søknader og en betydelig økning i antall godkjenninger. Til nå har over 3000 søkere fått sine utenlandske kvalifikasjoner godkjent gjennom ordningen.

Hva betyr en godkjenning fra HK-dir?

– Når vi vurderer en utenlandsk kvalifikasjon, kartlegger vi opplæringen og sammenligner den i nivå, omfang og faglig innhold med opplæringen i det aktuelle norske lærefaget. En godkjenning fra direktoratet betyr derfor at vi vurderer kvalifikasjonen som sidestilt med det norske lærefaget, sier Silje Molander, avdelingsleder for godkjenningsordningen.

Hvilke land er en del av ordningen i dag?

  • Danmark
  • Estland
  • Island
  • Latvia
  • Litauen
  • Polen
  • Tyskland

Slik holder du deg oppdatert

HK-dir arrangerer jevnlig webinarer med aktuelle temaer knyttet til ordningen.

I forbindelse med utvidelsen til Danmark og Island inviterer direktoratet til et webinar 14. juni. For påmelding, se nedenfor.

Informasjon om fremtidige utvidelser vil bli lagt ut på direktoratets nettsider og sosiale medier.