Hopp til hovedinnhold

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

Publisert: 16. oktober 2023

I en tid med økt fokus på samfunnets behov for kompetanse for å være bedre rustet til å møte nåværende og framtidige utfordringer, blir dimensjoneringen av studietilbudet i høyere utdanning stadig mer viktig. HK-dir har undersøkt hva ulike institusjoner trenger for å kunne dimensjonere bedre.

Dimensjonering handler ikke bare om størrelse på eksisterende utdanningstilbud, og mottakerne er ikke bare eksisterende arbeidsgivere og yrkesfelt. Dimensjonering handler også om hvilken kompetanse det faktisk er behov for, for enkeltpersonene, for nye og eksisterende bransjer og for samfunnet som helhet. I tillegg dreier det som om hvordan og hvor utdanning skal gis.

Et komplekst felt

– I arbeidet med denne rapporten har vi sett på hvilke faktorer som påvirker universiteter og høyskolers arbeid med dimensjonering i dag. Vi har også sett på hvilke kunnskapsgrunnlag sektoren legger til grunn for sitt dimensjoneringsarbeid, og på hvilke områder man har behov for mer kunnskap. Dette har resultert i ti anbefalinger, sier prosjektleder Merethe Anker-Nilssen.

Les rapporten om dimensjonering av høyere utdanning på våre sider.

Samtalene med institusjonene viser at dimensjonering av studietilbud er et komplekst felt.

- For institusjonene handler det om mer enn søkertall og arbeidslivets kompetansebehov. Det handler blant annet om forskningsmiljøer, om institusjonenes regionale rolle, om opptakskrav og finansiering, sier Anker-Nilssen.

Felles kunnskapsgrunnlag og erfaringsdeling

Flere av innspillene fra institusjonene kan knyttes direkte til HK-dirs rolle som fagdirektorat.

Tiltakene vi foreslår i rapporten dreier seg om hvordan vi kan bidra på kunnskapsfronten gjennom gode analyser og datagrunnlag, og tilrettelegge for koordinering og erfaringsdeling.

- For å lykkes med dimensjoneringsarbeidet må institusjonene få anledning til å lære av hverandre, og få bedre forståelse av det nasjonale dimensjoneringsarbeid. Dette kan bidra til samarbeid, særlig i de små fagene, sier Anker-Nilssen.

Ønsker å ta en aktiv rolle

Direktør Sveinung Skule i HK-dir understreker at dimensjonering av studietilbud er et viktig felt for direktoratet fremover.

- Vi ønsker å utvikle og formidle relevant kunnskapsgrunnlag til sektoren. Da må vi fortsette den gode dialogen, både om grunnlaget i rapporten og om oppfølging av anbefalinger og tiltak, sier Skule.