Hopp til hovedinnhold

Karakterskala for vurdering av tilskuddssøknader

Direktoratets karakterskala for vurdering av tilskuddssøknader.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Fremragende – 7

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en fremragende måte, med ingen eller bare mindre forbedringspotensial. Prosjektet er beskrevet og begrunnet på en måte som klart utmerker seg.

Svært godt – 6

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en svært god måte, med svært få eller svært små forbedringspotensial. Prosjektet har ingen vesentlige mangler, og er svært godt beskrevet og begrunnet.

Meget godt – 5

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en meget god måte, men har enkelte tydelige forbedringspotensial. Prosjektet har likevel ingen vesentlige mangler. Prosjektet er meget godt beskrevet og begrunnet.

Godt – 4

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en god måte, men har betydelige forbedringspotensial eller vesentlige mangler. Prosjektet er ellers godt beskrevet og begrunnet.

Mindre godt – 3

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en mindre god måte. Prosjektet preges av betydelige forbedringspotensial eller vesentlige mangler, og fremstår bare delvis godt beskrevet og begrunnet.

Svakt – 2

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en mangelfull måte. Prosjektet har avgjørende forbedringspotensial og/eller mangler, og fremstår svakt beskrevet og begrunnet.

Dårlig – 1

Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det aktuelle kriterium på en klart mangelfull måte. Prosjektet er gjennomgående dårlig beskrevet og begrunnet.