Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse

Retningslinje/veileder

Oppdatert veileder for opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Camilla Alfsen, Stine Feie Haram, Randi Storli
Publisert:15.05.2020

I 2018 ble ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) vedtatt, og i 2019 kom ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Dette medførte at Kunnskapsdepartementet i 2020 ga Kompetanse Norge oppdraget med å oppdatere veilederen for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering i fagskolen, som Vox (nå Kompetanse Norge) publiserte i 2013.

Veilederen beskriver lovgrunnlag, retningslinjer og generelle prosesser for vurdering av realkompetanse ved opptak, og eksempler på metoder og verktøy institusjonene kan bruke.

Oppdateringen er gjort i samarbeid mellom Kompetanse Norge og representanter for fagskolene i Norge, Unit og NOKUT.