Hopp til hovedinnhold

Læreplan i norsk for voksne innvandrere – Nivå A1–B2

Retningslinje/veileder

Læreplan i norsk for voksne innvandrere er en forskrift til integreringsloven og gjelder fra 1. august 2021.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Publisert:01.08.2021

De fleste som fikk oppholdstillatelse før 1. januar 2021, skal fortsatt følge introduksjonsloven. Disse deltakerne skal gjennomføre 550 timer opplæring i norsk og er ikke underlagt integreringslovens krav om for eksempel norskmål. De kan likevel gis opplæring etter denne læreplanen.

Last ned versjon på nynorsk eller engelsk