Hopp til hovedinnhold

Informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Retningslinjer for kommunal voksenopplæring

Retningslinje/veileder

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (daværende Kompetanse Norge) har utarbeidet retningslinjer for voksenopplæringen for informasjon og varsling mellom etater i saker som gjelder negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse,

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:01.01.2021