Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning

Strategi/plan

Handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning er en oppfølging av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og forskning
Publisert:04.12.2022

Handlingsplanen gjelder for alle universiteter og høyskoler, samt HK-dir, Sikt og NOKUT. Den vil også kunne påvirke tilgrensende sektorer som instituttsektoren, helseforetak, andre deler av kunnskapssektoren og arbeids- og samfunnsliv.

Handlingsplanen angir prioriterte strategiske innsatsområder, og innenfor hvert av disse angis tiltak knyttet til sektorens fellestjenester og bruken av disse. Handlingsplanen inneholder noen mulige institusjonelle tiltak, og viser i tillegg til eksempler på pågående institusjonelle tiltak som kan deles med andre, som utgangspunkt for inspirasjon, læring og samarbeid på tvers av institusjoner. Handlingsplanen skal ikke virke instruerende på institusjonene, men peke på retning og sammenhenger, og på noen konkrete, anbefalte tiltak for utvikling og innovasjon.

Handlingsplanen gjelder til og med 2025. Handlingsplanen angir ikke tidsrammer eller ressursbehov, og mange av tiltakene vil måtte videreføres utover planperioden.

Endringer etter publisering

07.07.2023

Lenker i tekst ble oppdatert 7. juli 2023.

03.11.2022

Innholdet ble sist oppdatert 3. november 2022.