Hopp til hovedinnhold

Fritak for deler av universitets-/høyskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Retningslinje/veileder

En realkompetansevurdering som resulterer i fritak, er en formalisering av realkompetanse som er opparbeidet på andre læringsarenaer. Realkompetansen kan være formell, ikke-formell eller uformell opplæring.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Camilla Alfsen, Hanne Christensen, Stine Feie Haram
Publisert:03.02.2021

I en fritaksvurdering i høyere utdanning kan for eksempel formell kompetanse ervervet utenfor akkrediterte, høyere utdanningsinstitusjoner inngå i realkompetansen som vurderes.

Institusjonene har erfart at det er utfordrende å utvikle egne prosedyrer og metoder som sikrer vurdering av høy kvalitet, både faglig og administrativt. Veilederen er ment å være en hjelp til institusjonene i dette arbeidet.