Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Fritak for deler av universitets-/høyskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Retningslinje/veileder

En realkompetansevurdering som resulterer i fritak, er en formalisering av realkompetanse som er opparbeidet på andre læringsarenaer. Realkompetansen kan være formell, ikke-formell eller uformell opplæring.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Camilla Alfsen, Hanne Christensen, Stine Feie Haram
Publisert:03.02.2021

I en fritaksvurdering i høyere utdanning kan for eksempel formell kompetanse ervervet utenfor akkrediterte, høyere utdanningsinstitusjoner inngå i realkompetansen som vurderes.

Institusjonene har erfart at det er utfordrende å utvikle egne prosedyrer og metoder som sikrer vurdering av høy kvalitet, både faglig og administrativt. Veilederen er ment å være en hjelp til institusjonene i dette arbeidet.