Hopp til hovedinnhold

Best i Norge på studentutveksling

Hele seks av ti studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) tar et studieopphold i utlandet i løpet av studiene sine. Det er milevis foran andre norske universiteter og høyskoler. Hvorfor er det så viktig for NHH å sende ut så mange studenter? Og hva gjør de for å lykkes så godt?

Sist oppdatert : 13. november 2023

Dette er en tekstlig oppsummering av podkastepisoden "Kvalitetstid - Best i Norge på studentutveksling".

Denne episoden av Kvalitetstid handler om studentutveksling, altså dette at norske studenter tar et semester eller to utenlands som en del av studiene sine.

Studenter ser verdien

Som prorektor for utdanning har Stig Tenold det øverste ansvaret for hele NHHs utdanningsvirksomhet, inkludert studentutveksling. Hvorfor er det så viktig for NHH-ledelsen å sende ut så mange studenter?

– Å ha internasjonale erfaringer er gull verdt for enhver kandidat. Norge har alltid vært en liten, åpen økonomi. De aller fleste studentene våre skal ut i jobber hvor de jobber mot utlandet, sier Stig Tenold.

Hva gjør NHH for å sende ut så mange studenter, hva er den hemmelige oppskriften?

– Vi er i et fagområde hvor internasjonalt samarbeid er vanlig. Og vi har satset på dette veldig lenge, det har gått gradvis. Vi er også med i enkelte internasjonale organisasjoner, som CEMS og ENGAGE. Og vi har studenter som ser verdien av det, sier Stig Tenold.

Venner, språk, kultur

Våren 2021 var NHH-studenten Amund Hannevik på Erasmus+-opphold i Wien, Østerrike.

En helt ny kultur og et helt nytt språk, og få møte mennesker fra hele verden, var blant de viktigste grunnene til at han valgte å dra ut.

– Vennegjengen fra Wien holder kontakten ennå. Vi snakkes jevnlig, og møtes av og til. Jeg forbedret meg i tysk og lærte mer om østerriksk kultur og også andre kulturer, nevner han som det viktigste utbyttet av oppholdet.

Hva tenker han som student: Hvorfor lykkes NHH så godt med å sende ut så mange på studentutveksling?

– De informerer om mulighetene veldig tidlig. NHH har også mye internasjonalt samarbeid, særlig på master, Amund Hannevik.

Når kan jeg reise?

Astrid Foldal er leder for NHHs Seksjon for internasjonale relasjoner. Hva er hennes analyse: Hvorfor er det så mange studenter på akkurat NHH som tar et utenlandsopphold?

– Kulturen for å reise ut i verden og tilegne seg internasjonale erfaringer i løpet av studieløpet sitter i veggene her på NHH. Det er noe vi begynte med for veldig lenge siden, og det har blitt etablert som noe helt normalt. Studentene ønsker det. De kommer ikke til oss og spør: Skal jeg reise? De spør: Når kan jeg reise, og hvor, sier Astrid Foldal.

Men: Studentene er helt avhengig av at studentutveksling er godt tilrettelagt, understreker hun.

– Utveksling må være godt innpasset i studieløpet. Det må være minst mulig komplisert og med lavest mulig risiko for at noe kan gå galt. Det er studentene veldig opptatt av, sier Foldal.

I NHHs studieplaner er det godt tilrettelagt for at alle studenter skal kunne ta utenlandsopphold på fjerde semester på bachelor. I tillegg er det også mulig å reise ut på sjette semester.

Erasmus+ er den største enkeltordningen som NHH-studentene reiser ut med støtte fra.

– Erasmus+ er en gavepakke til både studenter og institusjoner. Å få Erasmus-stipend i tillegg til vanlig Lånekasse-støtte er luksus for studentene, sier Astrid Foldal.