Hopp til hovedinnhold

Webinar: Rekruttering til høyere utdanning - hvordan møter vi utfordringene?

Ved studiestart høsten 2023 stod mange studieplasser tomme på viktige studieprogram innen humaniora, helse- og sosialfag, lærerutdanning og realfag. Vi ser tegn til at færre unge søker seg til disse og andre fagområder. Hvordan møter vi denne utfordringen?

Tidspunkt: 2. februar 2024 kl. 09.00- 2. februar 2024 kl. 11.00
Sted: • Digitalt

Med dette som bakteppe inviterer UHR og HK-dir til webinar hvor vi ser på utfordringer med rekruttering til høyere utdanning på tvers av fagområdene og stiller spørsmål om hvordan vi skal få opp søkertallene i en tid hvor ungdomskullene går ned.

Det blir ikke gjort opptak av dette nettmøtet, og eventuelle presentasjoner blir ikke publisert i etterkant.

Møteleder er Nina Sandberg, generalsekretær i UHR.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Wenche Åsheim, Universitets- og høgskolerådet

E-post:wenche.aasheim@uhr.no