Hopp til hovedinnhold

Seminar for vurdering av prøve i tegnspråklig kommunikasjon

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ansvar for å utvikle og drifte norskprøven for voksne innvandrere, inkludert prøver for tegnspråklige innvandrere. Prøve i tegnspråklig kommunikasjon måler ferdigheter i å snakke og samtale på norsk tegnspråk på nivå A1–B2. Bli med på seminar for vurdering av prøve i tegnspråklig kommunikasjon!

Tidspunkt: 26. oktober 2023 kl. 10.00- 27. oktober 2023 kl. 15.00
Sted: Scandic St. Olavs Plass, Oslo • Fysisk

Om arrangementet

Mål og målgruppe for seminaret

Målet for seminaret er:

  • å styrke og opprettholde kompetanse i å vurdere ferdigheter i tegnspråklig kommunikasjon
  • å bedre kjennskapen til norskprøven og nivåene den måler på

Målgrupper for seminaret er:

  1. Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk tegnspråk
  2. Ledere ved opplæringssentre med tegnspråkundervisning
Hva vil seminaret inneholde?

Seminaret vil inneholde blant annet:

  1. Vurdering av videoopptak av eksempelprøver i tegnspråklig kommunikasjon på nivå A1–A2, A2–B1 og B1–B2
  2. Presentasjoner fra lærere og sensorer
  3. Workshop
Søknad og deltagelse

Hovedspråket på seminaret er norsk tegnspråk. For å sikre gode vurderingsdiskusjoner kreves det ferdigheter i norsk tegnspråk tilsvarende nivå B2 eller høyere. Dersom man har et lavere ferdighetsnivå i norsk tegnspråk, kan man søke om å få delta som observatør. Observatører vil få stemmetolket innhold i videoer og deltar ikke i vurderingen av filmene. Deltakelse som observatør avhenger av ledige plasser.

Tegnspråktolker vil oversette plenumsdiskusjoner og presentasjoner til/fra norsk tegnspråk.

Seminaret har et begrenset antall plasser, og alle må søke om plass innen 8. september kl. 16:00. Dersom det er flere påmeldte enn det er plass til, vil søkere som oppfyller følgende kriterier prioriteres:

  1. Lærere og ledere i kommunal voksenopplæring
  2. Underviser voksne innvandrere i norsk tegnspråk
  3. Har tegnspråkferdigheter tilsvarende minimum B2

Endelig bekreftelse på tildelt plass vil bli sendt ut på e-post innen 15. september.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj begge dager samt middag 26. oktober for de som ønsker det.

Avmelding

Ved avmelding etter frist, eller ved manglende oppmøte, vil den enkelte bli fakturert de faktiske kostnadene for seminaret.

Avmeldingsfristen er 29. september 2023

For deltakere som jobber i kommunal voksenopplæring:

Direktoratet dekker reiseutgifter etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr. 400,-. Deltakerne har selv ansvar for å finne det billigste alternativet. Utgifter til bruk av drosje eller egen bil dekkes ikke. Dette gjelder både hele strekningen og deler av strekningen, for eksempel til og fra flyplassen. Vi opplyser om at det billigste togalternativet mellom Oslo lufthavn og Oslo sentrum er Vy lokaltog/regiontog (L12, R10, R11), ikke Flytoget.

Direktoratet dekker overnatting og middag på Scandic St. Olavs plass mellom 26. og 27. oktober for alle deltakere som jobber i kommunal voksenopplæring.

For deltakere som ikke jobber i kommunal voksenopplæring

Seminaret, inkludert lunsj og middag, er gratis. Reise og eventuelt opphold må dekkes av deltakeren.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

nts.prove@hkdir.no

E-post:nts.prove@hkdir.no