Hopp til hovedinnhold

Study in Norway – våre sosiale mediekanaler

HK-dir inviterer til informasjonsmøte for UH-sektoren om Study in Norway’s informasjonskanaler

Tidspunkt: 14. juni 2024 kl. 11.00- 14. juni 2024 kl. 11.45
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Dette vil være et digitalt informasjonsmøte om Study in Norway’s sosiale mediekanaler, som er en del av HK-dirs arbeid med profilering av Norge som studieland. I møtet presenterer vi de ulike kanalene knyttet til merkevaren Study in Norway, i tillegg vil vi presentere brukermønster og statistikk relatert til disse.

Vi ønsker å gi norske høyere utdanningsinstitusjoner muligheten til å nå ut til relevante målgrupper og kandidater gjennom våre kanaler. Vi ser derfor frem til å motta innspill og forslag fra dere om hvordan vi kan samarbeide om promotering og innhold.

Deler av møtet blir på engelsk. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål. Det blir ikke gjort opptak av webinaret.

Målgruppe

Ansatte ved norske universitet og høyskoler som jobber innen områder relevant for internasjonal rekruttering. Dette informasjonsmøtet er antakelig mest relevant for de som jobber med sosiale medier, kommunikasjon eller studentkontakt, men kan også være aktuelt for deg som generelt ønsker å vite mer om hvordan innhold om din institusjon kan formidles via Study in Norways kanaler.

Bakgrunn

Dette er andre møte i møteserien om profilering og vil følges opp med flere møtetema utover året. Møtet er tenkt å være en enkel og uformell måte å få innsikt i hvordan HK-dir jobber med profilering av Norge som studieland, og hvordan dette kan passe sammen med innsatsen universiteter og høyskoler selv gjør.

Møteserien vil ta opp ulike tema knyttet til profilering av Norge som studie- og samarbeidsland.

Formålet med serien er å støtte den norske universitets- og høyskolesektoren i deres arbeid med å rekruttere internasjonale studenter, både fra EU/EØS og utenfor dette.

Møtene vil ha ulike format og varighet og skal være en plass for informasjon, erfaringsdeling og diskusjon.

Tentativ møteplan for møteserien

  • Studieinformasjon på Study in Norway - Hvordan institusjonene kan oppdatere info om sine studieprogram (august)
  • Hvilket servicenivå forventer betalende studenter? Erfaringer fra Norden (oktober/november)

Påmeldingsfrist

14. juni 2024 kl. 11.00

Julie Park

E-post:julie.park@hkdir.no